Közbeszerzési és igazságügyi szakértői szolgáltatások

Közbeszerzési szolgáltatások keretében vállaljuk előzetes hatástanulmányok és megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését. Emellett közbeszerzési tanácsadói tevékenységünk kiterjed a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, valamint a törvény kivételi körébe tartozó beszerzési eljárások előkészítésével és/vagy lefolytatásával kapcsolatos tanácsadásra, a közbeszerzési eljárás teljes körű előkészítésére és lefolytatására, a közbeszerzési eljárás előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos egyes részfeladatok (különösen, de nem kizárólagosan adminisztratív feladatok) ellátására is. Vállaljuk továbbá a közbeszerzési eljárással összefüggésben a Közbeszerzési Hatóság, vagy annak keretében működő szervezetek felé beadványok, vagy egyéb, a közbeszerzési eljárások előkészítésével és/vagy lefolytatásával összefüggő dokumentumok (különösen, de nem kizárólagosan indokolások, tervek, hirdetmények, felhívások, tájékoztatók, jelentések, kérelmek, észrevételek) előkészítését és elkészítését. Partnereink számára elvégezzük a közbeszerzési eljárással összefüggésben az ellenőrzésre kijelölt szervezetek felé a közbeszerzési eljárások előkészítésével és lefolytatásával összefüggő dokumentumok előkészítését és elkészítését, a szükséges egyeztetésekben való részvételt. Tanácsadói feladatokat látunk el a közbeszerzési eljárással összefüggésben felmerülő vitarendezési eljárásokban és vállaljuk a közbeszerzési eljárással összefüggésben a jogszabály által kijelölt szervezetek által folytatott utólagos ellenőrzéssel kapcsolatos tanácsadást.

A közbeszerzési tanácsadó az általa nyújtott szolgáltatást felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók előzetes regisztrációjáról szóló 46/2015. (XI. 2.) MvM. rendelet szerinti tevékenységgyakorlási engedéllyel rendelkező szaktanácsadó bevonásával látja el.

Közbeszerzési szakértőnk és tanácsadónk Dr. Siroki Attila, közbeszerzési szakjogász.