Adatvédelmi Tájékoztató

Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat a HUNGUARD Kft. (Székhely: 1123 Budapest, Kékgolyó u. 6., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-069295, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) mint adatkezelő abból a célból kezeli, illetőleg dolgozza fel, hogy a megadott elérhetőségeken tájékoztatást adjon. A HUNGUARD Kft. részére való e-mail küldésével Ön tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban foglaltakat, és egyben hozzájárul az Ön által e-mail-ben megadott személyes adatok jelen tájékoztatóban leírtak szerinti kezeléséhez.

Az Ön által e-mail-ben megadott személyes adatait hozzájárulása megadásától a hozzájárulás visszavonásáig kezelik. Személyes adatai kezeléséről Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni (GDPR 12. cikk), kérheti személyes adatainak helyesbítését (GDPR 16. cikk), korlátozását (GDPR 18. cikk) vagy törlését (GDPR 17. cikk). Amennyiben vissza szeretné vonni az adatkezelési nyilatkozatát, kérelmét az alábbi módokon tudja eljuttatni az adatkezelőhöz:

Postai úton: HUNGUARD Kft. 1123 Budapest, Kékgolyó u. 6.

Elektronikus úton: iroda@hunguard.hu

Az adatkezelési tevékenységre vonatkozóan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kibocsátott adatvédelmi azonosító száma: NAIH-96355/2016.

Jogorvoslati lehetőségek

Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a HUNGUARD Kft.-nél tiltakozással élhet (GDPR 21. cikk), mely tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül a HUNGUARD Kft. megvizsgál és a tiltakozással élőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás jogos, a HUNGUARD Kft. az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a tiltakozással kapcsolatos döntéssel nem ért egyet, illetőleg a HUNGUARD Kft. határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A fentieken kívül felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Továbbá felhívjuk figyelmét, hogy jelen holnap (www.hunguard.hu) használata során a használó személyéről, az oldal használati módjáról, a látogató beállításairól (pl. alapértelmezett nyelv vagy hely) a HUNGUARD Kft. adatot nem gyűjt, a weboldal ún. sütiket („cookies”) nem használ, nem tárol és nem helyez el a látogató számítógépén, illetve a holnap használata során hírlevél feliratkozás funkció nem elérhető.

Érvényes Adatkezelési Tájékoztatónk