MNB felhő ajánlás audit

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján 2019. áprilisában közzétételre került a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről szóló 4/2019. (IV.1). MNB ajánlás, melynek célja, hogy a pénzügyi közvetítőrendszer szereplői számára gyakorlati útmutatást adjon a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéből eredő kockázatok kezeléséhez, valamint a vonatkozó nemzeti és európai uniós jogszabályokban, egyéb szabályozó eszközökben foglalt rendelkezések egységes alkalmazásához. Az ajánlás 2019. május 1-től alkalmazandó.*

A HUNGUARD Kft. az ajánlásban foglaltaknak való megfelelésre ajánl informatikai auditot, olyan pénzügyi vállalkozások részére, amelyek valamely szolgáltatásuk, tevékenységük kiszolgálására használt rendszerüket kiszervezték, vagy tervezik kiszervezni publikus, privát, vagy hibrid felhőbe. Az MNB ajánlás szerint ilyen felhőszolgáltatás az infrastruktúrát biztosító külső vagy in-house szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatás, mint pl. a Microsoft Azure, a Google Cloud Platform, cégcsoporton belül biztosított felhőszolgáltatás, de pl. a Microsoft Office 365, vagy a Google G Suite is.

Az audit célja, annak megállapítása, hogy a felhőszolgáltatásba történő kiszervezés előkészítése, működtetése és a kivezetés előkészítettsége megfelel-e az MNB ajánlásban megfogalmazott elvárásoknak.

Az audit során értékeljük a szervezet által alkalmazott szerződéses rendszer és az informatikai biztonsági kontrollok meglétét, azok érvényesítésére használt intézkedések, eszközök hatékonyságát, megfelelő alkalmazását. A vizsgálat eredményét audit jelentésben rögzítjük.

Amennyiben a szervezetük tanúsításra is igényt tart, akkor a tanúsítással végződő vizsgálatot egy részterületre vonatkozóan tudunk kiállítani a szervezet által működtetett informatikai rendszerelemek zártságára.

Az Ajánlás szerkezetét is figyelembe véve az alábbi főbb szempontok szerint végezzük el munkánk során az értékelést:

  1. Információbiztonság vizsgálata
  2. Adatvédelem vizsgálata
  3. Jogi megfelelés vizsgálata
  4. Kivezetés vizsgálata

Amennyiben audit szolgáltatásunkról további információra van szüksége, kérjük elérhetőségeivel, vagy a konkrét kérdésekkel keresse munkatársainkat e-mail-ben, az ertekesites@hunguard.hu e-mail címen és visszahívjuk Önt.


*Forrás: MNB honlap: https://www.mnb.hu/felugyelet/felugyeleti-keretrendszer/felugyeleti-hirek/hirek-ujdonsagok/megjelent-az-uj-felho-ajanlas


kapcsolódó link: https://www.mnb.hu/letoltes/4-2019-felho.pdf