910/2014/EU rendelet szerinti bizalmi szolgáltatást lehetővé tevő rendszerek

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 910/2014/EU RENDELETE (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

MobilSign Kft. által nyújtott nem minősített elektronikus bélyegző szolgáltatás

Tanúsítvány

Tanúsítvány – angol

  • Tanúsítvány regisztrációs száma: HUNG-T-ESIGN-R-001-2018
  • Tanúsítvány kelte: 2018.04.16.
  • Érvényességi ideje: 2020.04.16.
  • Megbízó: MobilSign Kft.

————————————————————————————————————————

2017 első felében a NISZ Zrt. eIDAS szolgáltatásait lefedő Megfelelőség értékelést készítettünk.